Nationaal park De Alde Feanen, de Friese vertaling voor De Oude Venen, is een prachtig natuurgebied van ruim 4000 hectare met vele rietlanden, veenplassen, petgaten, moerasbossen, struwelen en uitgestrekte hooilanden. Een stukje wilde natuur en cultuurlandschap zoals we dat nauwelijks nog tegenkomen in Nederland in deze omvang. Het natuurgebied behoort inmiddels zelfs tot één van de grootste moerasgebieden van West Europa. De Alde Feanen, gelegen centraal in Friesland en door de loop der jaren veranderd in een gebied met zeer gevarieerde flora en fauna. Een van de meest opmerkelijke dieren die voorkomen in de Alde Feanen is de zeearend. Het stukje prachtige natuur wat De Alde Feanen biedt, heeft er ook voor gezorgd dat gebied erg in trek in bij toeristen.

 

Het ontstaan van De Alde Feanen

Voor het ontstaan van natuurgebied De Alde Feanen moeten we terug naar de laatste twee ijstijden. Friesland kent meerdere grondsoorten waaronder de kleigronden en de zandgronden die iets hoger gelegen zijn. Daar precies tussenin ligt een uitgestrekt, lager gelegen veengebied die ontstaan is door het oprukkende ijs tijdens de voorlaatste ijstijd. Hierbij ontstond er een dikke onderlaag van klei/leem op diverse plaatsen in het Noordelijk deel van Nederland. Deze dikke leemlaag bestond uit een grijze kei en liet nagenoeg geen water door. In de daaropvolgende ijstijd, circa 10.000 jaar geleden, zorgde de wind ervoor dat er een laag dekzand op ondergrond van leem ontstond. Na de laatste ijstijd veranderde het klimaat. Vanzelfsprekend werd het warmer maar het werd ook een stuk natter door een oplopende zeespiegel en grotere hoeveelheden regen. Hierdoor steeg de grondwaterstand. Doordat het gebied waar nu De Alde Feanen zijn gelegen wat lager ligt dan de zand- en kleigronden in andere delen van Friesland, zocht het water zich een weg naar zee via de lagergelegen gronden. Dit zorgde voor het ontstaan van de riviertjes Wide Ie, De Boarn en bijvoorbeeld De Drait. Een warmer wordend klimaat en het stijgende grondwater zorgden later heel geleidelijk voor de eerste veenvorming.

Ook in de provincie Drenthe ontstond op grote schaal veen. Veel veengebieden zijn een paar duizend jaar geleden ook weer verdwenen. Door een stijgende zeespiegel drong de zee op sommige plaatsen diep het binnenland in en stopte de veenvorming op die plaatsen direct. Ze zee heeft 3500 jaar geleden natuurgebied De Alde Feanen niet weten te bereiken, hierdoor bleven de veengronden bestaan.

Na de vorming van het veengebied een paar duizend geleden, werd de rol van de mens ook steeds prominenter in het ontstaan van het gebied De Alde Feanen zoals we dat nu kennen. Onderstaande video neemt je op een heel leuke manier mee in de geschiedenis van het ontstaan van Nationaal Park De Alde Feanen en welke rol de mens hierin precies speelde…